Ingolstadt_beszámoló
2013, Oct, Tuesday 21:35:02 posted by Judit Gecső

Magyar Kulturális Napok Ingolstadt 2013

 

A CulturElle Közhasznú Alapítvány − Ingolstadt városával közösen − 2013. október 3. és 13. között „Magyar Kulturális Napok Ingolstadt 2013” elnevezéssel kulturális programsorozatot szervezett. Alapítványunkat Ingolstadt városa hívta meg, azzal a kéréssel, hogy a város 2013-ban a Német Egység Napjának megünneplését szeretné összekötni egy magyar kulturális fesztivállal.

 

Október 3-án, a Német Egység Napján az Altes Rathaus Történelmi Üléstermében (Historischer Sitzungssaal) Dr. Alfred Lehmann fÅ‘polgármester úr fogadta Balog Zoltán miniszter urat, az Emberi ErÅ‘források Minisztériumának vezetÅ‘jét, Mydlo Tamás urat, hazánk müncheni FÅ‘konzulátusának vezetÅ‘jét, GyÅ‘r város delegációját Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester úr vezetésével, a CulturElle Közhasznú Alapítvány képviselÅ‘it, Dr. GecsÅ‘né Glaser Judit elnök asszonyt és Dr. GecsÅ‘ Tamás kurátort, valamint a város és a régió politikai, gazdasági és kulturális életének mértékadó személyiségeit. Balog Zoltán miniszter úr ünnepélyes keretek között beírt a város Arany Könyvébe. Az érdeklÅ‘dÅ‘k rendkívül nagy számára való tekintettel az ünnepi beszédek a Volkshochschule nagytermében hangoztak el. Dr. Alfred Lehmann fÅ‘polgármester úr mondott üdvözlÅ‘ beszédet, Balog Zoltán miniszter úr volt az est ünnepi szónoka. Miniszter úr nagy ívű ünnepi beszédét a mintegy 200 fÅ‘s hallgatóság nagy érdeklÅ‘déssel fogadta, a beszédet követÅ‘ fogadáson sokan keresték meg kérdéseikkel miniszter urat. Sok hallgató személyesen is kifejezte köszönetét miniszter úrnak az ünnepi beszédért, azért, hogy megtisztelte jelenlétével Németország legnagyobb politikai ünnepét. (Az ünnepséghez a zenei hátteret a Georgisches Kammerorchester Ingolstadt biztosította.) Ezt követÅ‘en a város ünnepi vacsorán látta vendégül miniszter urat és a magyar vendégeket a Hotel Rappensberger éttermében.

 

Október 4-én Gabriel Engert úr, a város kultúrreferense nyitotta meg Dr. Alexay Zoltán  gyÅ‘ri fotóművész kiállítását a Galerie im Stadttheater-ben. Dr. Alexay Zoltán egy 64 fotóból álló természetfotó-gyűjteményt hozott GyÅ‘r testvérvárosába, Ingolstadtba. Kb. ötven fÅ‘ jelent meg a megnyitón, amelyet fogadás követett. Az ingolstadti Fotóklub tagjai szakmai kérdések sorával bombázták Dr. Alexay Zoltánt, kifejezve egyöntetű tetszésüket a kiállított fotókkal kapcsolatban.

 

Ugyancsak október 4-én, 21 órai kezdettel a Creative Art Trio (Szakcsi Lakatos Béla, Berkes Balázs és Balázs Elemér) adott fergeteges sikerű, telt házas jazzkoncertet (kb. 100 fÅ‘) Ingolstadt kultikus jazzklubjában, a Bürgerhaus / Diagonal-ban. A fellépÅ‘ művészek a koncertet a tragikus hirtelenséggel elhunyt zseniális zeneszerzÅ‘ és zongoraművész, Vukán György emlékének szentelték, aki a Creative Art Trio megalapítója volt.  A közönség egyszerűen nem akarta elengedni a trió tagjait, a koncert éjfél körül ért csak véget.

 

Október 6-án 12 órai kezdettel az Ars Nova Sacra Vocal Ensemble (Budapest) adott koncertet a bajor rokokó gyöngyszemének tartott Asamkirche Maria de Victoria-ban. A templom zsúfolásig megtelt a koncertre, voltak, akik már be sem jutottak, és a nyitott templomajtónak köszönhetÅ‘en az utcán állva hallgatták a magyar énekegyüttes csodálatos a cappella éneklését. A közönség (kb. 500 fÅ‘) szűnni nem akaró vastapssal, felállva ünnepelte a kórus tagjait és Prof. Dr. Répássy Dénes karnagyot.

 

Október 6-án este 7 órakor az Ars Nova Sacra Vocal Ensemble énekelte a Kodály-misét (Missa brevis) az ingolstadti dómban (Liebfrauenmünster ). A szokásosnál jóval több hívÅ‘ és érdeklÅ‘dÅ‘ (kb. 200 fÅ‘) vett részt a misén, amelyet megelÅ‘zÅ‘en a plébános úr (Münsterpfarrer) köszöntötte a „Magyar Kulturális Napok Ingolstadt 2013” magyar résztvevÅ‘it és Alapítványunkat. A kórus a misét a Himnusz és a Szózat eléneklésével zárta.

 

Nagy köszönet illeti Ingolstadt városát, a város vezetését, kiváló partnernek bizonyultak, mindent megtettek a rendezvény sikeréért. Bebizonyították, hogy a külföld is képes sokat tenni a magyar kultúra ügyéért.

 

Összegzésképpen megállapítható, hogy rendkívül nagy az igény a magyar kulturális megjelenésre Bajorországban, szinte mindenki feltette a kérdést, hogy mikor lesz az idei rendezvényünknek folytatása. Többen javasolták, hogy Regensburg, Augsburg, Nürnberg és Ingolstadt után eljött az ideje annak, hogy Bajorország fÅ‘városában, Münchenben rendezzen az Alapítványunk egy egész magyar kulturális hetet. Alapítványunk a legnagyobb örömmel állna az újabb kihívás elé!

 

Budapest, 2013. október 8.

 

 

Dr. GecsÅ‘né Glaser Judit

elnök

CulturElle Közhasznú Alapítvány

 

 

 

 

Empty!