Ungvár 2010
2010, Jan, Sunday 16:19:20 posted by Gecső Judit

 

A Culturelle Közhasznú Alapítvány „A gender szempontok érvényesítése  a Roadmap (2006-10) pontjai alapján – az európai uniós, valamint a magyar tapasztalatok átadása” elnevezéssel 2010 áprilisában Ungváron egy egész napos konferenciát szervez 50 fÅ‘ részvételével.

 

A program keretében egy olyan konferencia kerül megrendezésre, amely hatékonyan járulhat hozzá a különbözÅ‘ gyakorlatok megismeréséhez, korszerű módszerek bemutatásához, valamint a nÅ‘k esélyegyenlÅ‘ségének azonos módon történÅ‘ értelmezéséhez és kezeléséhez az Európai Unió és Ukrajna vonatkozásában.

 

A konferencia céljai közé tartozik az elméleti és gyakorlati tapasztalatok átadása a férfi-nÅ‘i esélyegyenlÅ‘ség terén elért eredmények tükrében. ElsÅ‘dleges cél a férfi-nÅ‘i esélyegyenlÅ‘ség terén Ukrajnában megindult folyamatok bemutatása, valamint a tapasztalatcsere lehetÅ‘ségének megteremtése olyan területeken, mint a nÅ‘k esélyegyenlÅ‘ségének biztosítása a politikában, az államigazgatásban és a gazdaságban. További témakörök: a családon belüli erÅ‘szak felszámolására, valamint a karrier és a családi élet összehangolására tett lépések hatékonyságának lehetséges útjai, és azok eredményessége az egyes országokban.

 

A tapasztalatcsere közvetett célja, hogy a konferencia résztvevÅ‘i a kölcsönös tapasztalatcsere által gazdagodva, országuk sajátosságaira is tekintettel a késÅ‘bbiekben képesek legyenek az esetleg más országokban már bevált minták, megoldások átültetésére és hasznosítására.

 

A konferencián tárgyalandó témák:

- az ukrán helyzet a nÅ‘k és a férfiak esélyegyenlÅ‘ségének megteremtésében;

- a Roadmap magyarországi megvalósításának folyamata;

- az esélyegyenlÅ‘ség gyakorlati kérdései Ukrajnában civil szemmel;

- a családon belüli erÅ‘szak elleni harc és az áldozatvédelem magyar intézményi keretei;

- az emberkereskedelem elleni harc (Ukrajna rendkívül érintett);

- az EU-n kívüli együttműködés kérdései.

 

Empty!