Ingolstadt_köszönet
2013, Oct, Tuesday 21:47:26 posted by Judit Gecső

(Fotó: Zelnik Péter Zénó)

 

Alapítványunk nevében köszönetet mondok Balog Zoltán miniszter úrnak, hogy elfogadta alapítványunk és Ingolstadt város fÅ‘polgármesterének meghívását, és ünnepi beszédet mondott 2013. október 3-án, a Német Egység Napján.

Köszönet illet továbbá mindenkit, aki fellépésével, munkájával, támogatásával, segítségével hozzájárult a Magyar Kulturális Napok Ingolstadtban példátlan sikeréhez.

GecsÅ‘ Judit, a CulturElle Közhasznú Alapítvány elnöke

 

Read Comments (0)
Ingolstadt_beszámoló
2013, Oct, Tuesday 21:35:02 posted by Judit Gecső

Magyar Kulturális Napok Ingolstadt 2013

 

A CulturElle Közhasznú Alapítvány − Ingolstadt városával közösen − 2013. október 3. és 13. között „Magyar Kulturális Napok Ingolstadt 2013” elnevezéssel kulturális programsorozatot szervezett. Alapítványunkat Ingolstadt városa hívta meg, azzal a kéréssel, hogy a város 2013-ban a Német Egység Napjának megünneplését szeretné összekötni egy magyar kulturális fesztivállal.

 

Október 3-án, a Német Egység Napján az Altes Rathaus Történelmi Üléstermében (Historischer Sitzungssaal) Dr. Alfred Lehmann fÅ‘polgármester úr fogadta Balog Zoltán miniszter urat, az Emberi ErÅ‘források Minisztériumának vezetÅ‘jét, Mydlo Tamás urat, hazánk müncheni FÅ‘konzulátusának vezetÅ‘jét, GyÅ‘r város delegációját Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester úr vezetésével, a CulturElle Közhasznú Alapítvány képviselÅ‘it, Dr. GecsÅ‘né Glaser Judit elnök asszonyt és Dr. GecsÅ‘ Tamás kurátort, valamint a város és a régió politikai, gazdasági és kulturális életének mértékadó személyiségeit. Balog Zoltán miniszter úr ünnepélyes keretek között beírt a város Arany Könyvébe. Az érdeklÅ‘dÅ‘k rendkívül nagy számára való tekintettel az ünnepi beszédek a Volkshochschule nagytermében hangoztak el. Dr. Alfred Lehmann fÅ‘polgármester úr mondott üdvözlÅ‘ beszédet, Balog Zoltán miniszter úr volt az est ünnepi szónoka. Miniszter úr nagy ívű ünnepi beszédét a mintegy 200 fÅ‘s hallgatóság nagy érdeklÅ‘déssel fogadta, a beszédet követÅ‘ fogadáson sokan keresték meg kérdéseikkel miniszter urat. Sok hallgató személyesen is kifejezte köszönetét miniszter úrnak az ünnepi beszédért, azért, hogy megtisztelte jelenlétével Németország legnagyobb politikai ünnepét. (Az ünnepséghez a zenei hátteret a Georgisches Kammerorchester Ingolstadt biztosította.) Ezt követÅ‘en a város ünnepi vacsorán látta vendégül miniszter urat és a magyar vendégeket a Hotel Rappensberger éttermében.

 

Október 4-én Gabriel Engert úr, a város kultúrreferense nyitotta meg Dr. Alexay Zoltán  gyÅ‘ri fotóművész kiállítását a Galerie im Stadttheater-ben. Dr. Alexay Zoltán egy 64 fotóból álló természetfotó-gyűjteményt hozott GyÅ‘r testvérvárosába, Ingolstadtba. Kb. ötven fÅ‘ jelent meg a megnyitón, amelyet fogadás követett. Az ingolstadti Fotóklub tagjai szakmai kérdések sorával bombázták Dr. Alexay Zoltánt, kifejezve egyöntetű tetszésüket a kiállított fotókkal kapcsolatban.

 

Ugyancsak október 4-én, 21 órai kezdettel a Creative Art Trio (Szakcsi Lakatos Béla, Berkes Balázs és Balázs Elemér) adott fergeteges sikerű, telt házas jazzkoncertet (kb. 100 fÅ‘) Ingolstadt kultikus jazzklubjában, a Bürgerhaus / Diagonal-ban. A fellépÅ‘ művészek a koncertet a tragikus hirtelenséggel elhunyt zseniális zeneszerzÅ‘ és zongoraművész, Vukán György emlékének szentelték, aki a Creative Art Trio megalapítója volt.  A közönség egyszerűen nem akarta elengedni a trió tagjait, a koncert éjfél körül ért csak véget.

 

Október 6-án 12 órai kezdettel az Ars Nova Sacra Vocal Ensemble (Budapest) adott koncertet a bajor rokokó gyöngyszemének tartott Asamkirche Maria de Victoria-ban. A templom zsúfolásig megtelt a koncertre, voltak, akik már be sem jutottak, és a nyitott templomajtónak köszönhetÅ‘en az utcán állva hallgatták a magyar énekegyüttes csodálatos a cappella éneklését. A közönség (kb. 500 fÅ‘) szűnni nem akaró vastapssal, felállva ünnepelte a kórus tagjait és Prof. Dr. Répássy Dénes karnagyot.

 

Október 6-án este 7 órakor az Ars Nova Sacra Vocal Ensemble énekelte a Kodály-misét (Missa brevis) az ingolstadti dómban (Liebfrauenmünster ). A szokásosnál jóval több hívÅ‘ és érdeklÅ‘dÅ‘ (kb. 200 fÅ‘) vett részt a misén, amelyet megelÅ‘zÅ‘en a plébános úr (Münsterpfarrer) köszöntötte a „Magyar Kulturális Napok Ingolstadt 2013” magyar résztvevÅ‘it és Alapítványunkat. A kórus a misét a Himnusz és a Szózat eléneklésével zárta.

 

Nagy köszönet illeti Ingolstadt városát, a város vezetését, kiváló partnernek bizonyultak, mindent megtettek a rendezvény sikeréért. Bebizonyították, hogy a külföld is képes sokat tenni a magyar kultúra ügyéért.

 

Összegzésképpen megállapítható, hogy rendkívül nagy az igény a magyar kulturális megjelenésre Bajorországban, szinte mindenki feltette a kérdést, hogy mikor lesz az idei rendezvényünknek folytatása. Többen javasolták, hogy Regensburg, Augsburg, Nürnberg és Ingolstadt után eljött az ideje annak, hogy Bajorország fÅ‘városában, Münchenben rendezzen az Alapítványunk egy egész magyar kulturális hetet. Alapítványunk a legnagyobb örömmel állna az újabb kihívás elé!

 

Budapest, 2013. október 8.

 

 

Dr. GecsÅ‘né Glaser Judit

elnök

CulturElle Közhasznú Alapítvány

 

 

 

 

Read Comments (0)
Ungarische Kulturtage Ingolstadt
2013, Sep, Tuesday 13:02:26 posted by Stumf Péter
HEM_kiállí­tás
2013, Sep, Tuesday 10:03:07 posted by Gecső Glaser Judit

Meghívó

 

A CulturElle Közhasznú Alapítvány és Horváth Éva Mónika szeretettel meghívja Önt

2012. május 25-én 19 órai kezdettel

 

Horváth Éva Mónika

festÅ‘művész

„SzÅ‘ke hajszál vodkában” című kiállítására

a Ráday IX. Galériába

(1092 Budapest, Ráday utca 47.)

 

... kiindulópont: két pozitív emlékkép egyidejű felelevenítése - a vodka emléke és a szÅ‘ke hölgy emléke - önmagában is kellemesen borzolhatja az idegpályákat, de össze is kapcsolódhatnak, és fokozhatják az emlékezés kellemetes élményét.....ugyanakkor, együttműködésük összes lehetÅ‘ségét figyelembe véve, kirajzolódik egy bizonytalan kimenetelű, különös eset, amikor irritáló, fojtogató, kellemetlen érzést érzek a torkomban,......ez a vodka+....vagy... vodka -........

Read Comments (0)
Budapesti előadás-sorozat brüsszeli és európai uniós mesterképzésekről és karrierlehetőségekről
2012, Apr, Thursday 08:54:26 posted by Stumpf Péter

Budapesti elÅ‘adás-sorozat brüsszeli és európai uniós mesterképzésekrÅ‘l és karrierlehetÅ‘ségekrÅ‘l

A rendezvény célja

Egy kétnapos workshop keretében két felsÅ‘oktatási intézményben szeretnénk útmutatást adni BA, MA és PhD hallgatóknak külföldi mesterképzés- és karrierlehetÅ‘ségekrÅ‘l. Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, 2007 óta pedig a schengeni övezetnek is tagja. A magyar fiatalok elÅ‘tt kinyílt Európa, szabadon mozoghatnak, tanulhatnak és dolgozhatnak az Európai Unió országaiban. Ezzel a szabadsággal azonban csak egy bizonyos tudás birtokában lehet élni. A workshop célja az, hogy információval és praktikus tanácsokkal lássuk el a hallgatókat arról, hogy érdemes-e külföldi tanulmányútra menni, hogyan lehet külföldön állást keresni, miért fontos a jó önéletrajz és a motivációs levél, mi az igazi jelentÅ‘sége az ajánlóleveleknek, valamint arról, hogy milyen esélyekkel indulnak a fiatalok Magyarországon és Európában diplomájuk átvétele után. Ez a leírás természetesen nem teljes, ugyanakkor felkészült elÅ‘adóink minden feltett kérdésre örömmel és érdemben fognak válaszolni.

Plakát / Flyer...

Young European Careers Budapest Workshop Invitation...

Magyar meghívó...

IdÅ‘pont, helyszín és elÅ‘adók

2012. április 23., hétfÅ‘, 14.00-18.00 – Budapesti Gazdasági FÅ‘iskola, Külkereskedelmi Kar (1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24., Központi Épület, Tanácsterem)
• Hidasi Judit, a BGF Külkereskedelmi Karának dékánja
• Jean Lemaître, a brüsszeli Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales (IHECS) nemzetközi igazgatója
• Lótos Adrienn, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége brüsszeli képviseletének vezetÅ‘je
• Lovas Attila, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgató-helyettese
• Stéger Csilla, az Oktatási Hivatal FelsÅ‘oktatási FÅ‘osztályának vezetÅ‘je

2012. április 24., kedd, 14.00-18.00 – Budapesti Corvinus Egyetem (1093 Budapest, FÅ‘vám tér 8., Központi épület, III. elÅ‘adó)
• Bugár Csaba, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója
• Jean Lemaître, a brüsszeli Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales (IHECS) nemzetközi igazgatója
• Lótos Adrienn, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége brüsszeli képviseletének vezetÅ‘je
• Stéger Csilla, az Oktatási Hivatal FelsÅ‘oktatási FÅ‘osztályának vezetÅ‘je
• Szántó Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatási rektorhelyettese

Szervezők

• CulturElle Közhasznú Alapítvány (Budapest)
• Goldstein Anna (Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales, Brüsszel)

A workshop kiemelt szponzora

Diákhitel Központ Zrt.

Partnereink

• Budapesti Corvinus Egyetem
• Budapesti Gazdasági FÅ‘iskola
• Diákhitel Központ Zrt.
• Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége – Business Hungary

Read Comments (0)
Nürnberg_flyer_magyar
2011, Mar, Saturday 14:46:35 posted by Gecső Glaser Judit

Magyar Kulturális Hétvége Nürnbergben

2011. május 6-8.

 

Május 5., csütörtök, 15:00 óra

 

Sajtókonferencia

(Altes Rathaus, Rathausplatz 2)

 

Május 6., péntek, 17:00 óra

LandskronSchneidzik Galéria

(Deutschherrnstrasse 15/19, a belépés díjtalan)

 

Korniss Péter fotókiállításának megnyitója

 

A kiállítást megnyitja: SzÅ‘cs Géza úr, a kultúráért felelÅ‘s államtitkár (NEFMI)

Korniss Péter

Született Kolozsvárott, 1937. augusztus 4-én. 1949 óta Budapesten él. 

Hivatásos fotográfus, képei hazai és ismert nemzetközi folyóiratokban jelennek meg.

Dokumentarista fotográfusként több mint négy évtizedet szentelt az eltűnÅ‘ben lévÅ‘ paraszti életforma és kultúra megörökítésének Kelet-Európában, fÅ‘leg Erdélyben. EbbÅ‘l született a 2008-ban megjelent KötÅ‘dés (Attachment) című kötete is. A hetvenes évek végétÅ‘l tíz éven keresztül egy ingázó munkás életét követte, s ebbÅ‘l a munkából A vendégmunkás (The Guest Worker) címmel jelentetett meg albumot.

Kiállításait 16 ország galériáiban és múzeumaiban rendezték meg.

Nürnbergi kiállítása válogatás a KötÅ‘dés (Attachment) című kötet képeibÅ‘l.

 

Május 6., péntek, 19:00 óra

Altes Rathaus

(Rathausplatz 2, meghívott vendégek számára)

 

A Magyar Kulturális Hétvége ünnepélyes megnyitója (fogadás)

 

SzÅ‘cs Géza úr, a kultúráért felelÅ‘s államtitkár (NEFMI)

Christian Vogel úr, az SPD városi frakcióvezetÅ‘je

Mydlo Tamás fÅ‘konzul úr (Magyarország Müncheni FÅ‘konzulátusa)

Dr. Szabó DezsÅ‘ úr (igazgató, Balassi Intézet)

 

Május 6., péntek, 21:00 óra

Jazzstudio Nürnberg

(Paniersplatz 27/29)

 

Jazzkoncert

 

Creative Art Trio

 

Vukán György – zongora

Berkes Balázs – bÅ‘gÅ‘

Balázs Elemér – dob

 

Vukán György

1959-ben érettségizett a szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban, fÅ‘iskolai tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti FÅ‘iskolán végezte zongora szakon. 1964-ben a Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Karán doktori címet szerzett. Fogorvosként praktizált. Zenei téren jazz-, valamint zongoraművészként tűnt ki, mind együttesben, mind szólistaként. Végigjárta Európát, két ízben egy-egy hónapos koncertútja volt az Egyesült Államokban (1983, 1993). Pályafutása során olyan művészekkel játszott együtt, mint Philly Joe Jones, Clifford Jordan, Linda Hopkins, Annette Lowman, Frank Foster, Clark Terry, Kenny Wheeler. 1991-ben a sevillai világkiállításon a Creative Art Jazz Trióval együtt lépett fel. Ugyancsak 1991-ben Japánban is fellépett. 1992-ben Å‘ vezette és vezényelte a European Broadcasting Union Big Band Workshop-ját, amelyben Európa tizenhét országának zenészei szerepeltek. A Workshop műsorán nagyrészt saját kompozíciói szerepeltek (Contrast, Swing, Blues). A Creative Art Jazz Trióval és a Liszt Ferenc Kamarazenekarral 1996-ban játszott közös koncertjük az „Év Koncertje” lett Hollandiában (Chopin átiratok). 1999 óta a ClassJazz Band komponistája, zongoristája, 2000-ben megalapította a SEPTET formációt Balázs Elemérrel (dob), Egri Jánossal (bÅ‘gÅ‘), és a Budapesti Saxophone Quartet-tel.

Május 7., szombat, 20:00 óra

Tafelhalle

(Äussere Sulzbacher Strasse 62)

 

GyÅ‘ri Balett (Balettest két részben)

 

Adiemus

A halál és a lányka

Rooster

 

A társulatnak a gyÅ‘ri színház 1978-ban felavatott új épülete adott helyet, amelynek díszítésére nemzetközileg elismert művészek vállalkoztak, mint Victor Vasarely és Szász Endre. A környezet méltónak bizonyult a GyÅ‘ri Balett sikereihez.

Egy együttes, amely örömöt ad, megrendít, elkápráztat, megnevettet. A társulatnak jól cseng a neve Strasbourgtól Csíkszeredáig, MünchentÅ‘l Isztambulig. A gyÅ‘ri közönség nagyon szereti.

A társulat elsÅ‘ évtizedét Markó Iván szellemisége határozta meg. Koreográfiái – abban az idÅ‘ben a teljes repertoárt alkották – az emberiség nagy kérdéseit vetették fel, erÅ‘teljes érzelmi, indulati töltéssel, s a látványszínház gazdag eszköztárának bevetésével. Az indulásuk is legendás volt. Kilenc év alatt összekovácsolódtak az iskolapad és a balettkorlát mellett. Az Állami BalettintézettÅ‘l átvett diploma után úgy döntöttek, hogy nem szélednek szét, hanem együtt építik a karrierjüket. Ügyüknek megnyerték Markó Ivánt, aki búcsút mondott Maurice Béjart világhírű együttesének Brüsszelben. GyÅ‘rbe jött, s az együttes vezetÅ‘je lett.

A közönség szeretetével és hűségével fizetett a művészi élményekért, és nem fordult el a társulattól, amikor 1991-ben az együttes mélypontra került. Markó Iván váratlan távozása után a város vezetése is kitartott mellettük. Újjáépítették repertoárjukat, s az egyik alapító tag, Kiss János Liszt-díjas, Kossuth-díjas igazgató vezetésével újabb megmérettetésre készültek és készülnek. A klasszikus és a modern táncműfajban is otthon vannak. Premierjeik társasági eseményszámba mennek.

A balett tagjai maguk is vállalkoznak koreográfiák készítésére. William Fomin: Embert virágzik a Föld, Demcsák Ottó: Hazug színek drogellenes kompozíciója, Bombicz Barbara: Párkák című víziója sikeres itthon és külföldön is.

Kiss János méltán büszke rá, hogy meg tudott nyerni külföldi koreográfusokat az együtt- munkálkodásra. Libor Vaculík, a Prágai Balett igazgatója készítette Az Operaház Fantomja librettóját és koreográfiáját Gaston Leroux regénye nyomán. Ez világpremier volt, hiszen elsÅ‘ként vitték a romantikus szerelmi történetet balettszínpadra. Ugyancsak visszatérÅ‘ sztárkoreográfus az amerikai Robert North, akinek Fanfár című kompozícióját vitték színre. Az irodalmon kívül más társművészetek is inspirálóan hatnak a társulatra. A Carmina Burana a német Günther Pick koreográfiájának (1995) színrevitele, tisztelgés volt a zeneszerzÅ‘ Karl Orff születésének 100. évfordulójára. Ez a nagyszerű elÅ‘adás Nyugat-Európa számos országában újabb szimpatizánsokat szerzett a társulatnak.

A GyÅ‘ri Balett magas művészi színvonalon megvalósított produkciói mellett iskolát is működtet. A balettképzés már az óvodában elkezdÅ‘dik, s felvételivel kerülhetnek a növendékek a Tánctagozatos Általános Iskolába. A sikeres felvételi vizsga után a GyÅ‘ri Balett Tánc és Vizuális Művészeti Középiskolában folytathatják tanulmányaikat. A sikeres érettségi után a balettmester tanári szakot szintén GyÅ‘rben, a Magyar Táncművészeti FÅ‘iskola kihelyezett tagozatán végezhetik el a hallgatók. Az iskolában külföldi növendékek is tanulnak.

 

Május 8., vasárnap, 11:30 óra

Gemeinschaftshaus Langwasser

(Kleiner Saal, Glogauer Strasse 50, a belépés díjtalan)

 

Irodalmi matiné Rakovszky  Zsuzsával és Tessa Korberrel

 

Rakovszky Zsuzsa

 

Kossuth-díjas magyar író, költÅ‘, műfordító. Sopronban született 1950. december 4-én. Apja, Rakovszky Tibor jogot végzett, a háború elÅ‘tt a közigazgatásban dolgozott mint fÅ‘ispáni, majd miniszteri titkár, késÅ‘bb vállalatigazgató volt, a háború után nyugdíjas. 1952-ben halt meg. Anyja, Szűcs Zsuzsanna, gépírónÅ‘ volt, majd pénzügyi elÅ‘adó. 1981-ben halt meg. NevelÅ‘apja, Majoros József, jogot végzett, a háború után raktárosként dolgozott.

Rakovszky Zsuzsa a soproni Martos Flóra Gimnáziumban érettségizett 1969-ben. Egyetemi tanulmányait Debrecenben kezdte, majd a második évtÅ‘l Budapesten folytatta, itt szerzett magyar–angol szakos tanári diplomát az ELTE BTK-n 1975-ben. 1975 és 1978 között az Állami Gorkij Könyvtárban, 1978 és 1981 között az ELTE angol tanszékének könyvtárában volt könyvtáros, 1982-tÅ‘l 1986-ig szerkesztÅ‘ a Helikon Kiadónál, azóta szabadfoglalkozású, fordításból él. 1990-ben az Iowai Nemzetközi Írókongresszus, majd 1994-ben a Poetry International vendége.

Sopronban él. ElsÅ‘sorban angol, amerikai költÅ‘ket és prózát fordít. Verseit kezdettÅ‘l fogva általános kritikai elismerés fogadta.

Nürnbergben A kígyó árnyéka (Im Schatten der Schlange) című regényébÅ‘l olvas fel németül.

 

Tessa Korber

 

(* 1966. június 23., Grünstadt, Pfalz) német írónÅ‘ és bestseller-szerzÅ‘. 1997-ben végzett a Friedrich-Alexander Egyetemen (Erlangen-Nürnberg), a diploma megszerzése után oktatóként és reklámszövegek írójaként dolgozott. A Die Karawanenkönigin című történelmi regényének bestseller-sikerét követÅ‘en szabadfoglalkozású, széleskörű kutatásokon alapuló történelmi témájú regények szerzÅ‘jeként válik egyre ismertebbé. Tessa Korber a szerzÅ‘je a Jeannette Dürert a középpontjába állító krimisorozatnak, amelynek a cselekménye túlnyomórészt Nürnberg/Fürth/Erlangen városok háromszögében játszódik.

Nürnbergben legutóbbi, a Das Erbe der Schlange (A kígyó öröksége) című, 2009-ben megjelent történelmi regényébÅ‘l olvas fel. 

A kulturális sokszínűség és az Önkéntesség Európai Éve

Az Európai Unió Tanácsának soros elnökeként Magyarország támogatni kívánja a kulturális sokszínűség megÅ‘rzését. Ennek kulcselemét az aktív polgárság, vagyis a civil szervezetek és az önkéntesség ösztönzésében látja. A magyar elnökséggel egy idÅ‘ben, 2011. január 1-jén indul az Önkéntesség Európai Éve, így Magyarország kiemelt figyelmet szentel majd azoknak, akik önszántukból igyekeznek tenni közösségük sorsának jobbra fordításáért. Az Európai Bizottsággal együttműködve számos program és pályázat áll majd az aktivitás és az öngondoskodás szellemét képviselÅ‘k rendelkezésére. A magyar elnökség fel kívánja hívni továbbá a tagállamok figyelmét arra is, hogy a kulturális sokszínűség az Európa 2020 növekedési stratégia megvalósítását is segítheti.

A magyar elnökségi félév

Az Európa 2020 stratégia végrehajtásával összefüggésben a magyar elnökség célja ama területek és eszközök feltárása, ahol a kultúra hozzájárulhat az európai gazdasági és növekedési célok eléréséhez. E téren különösen fontos a kulturális és kreatív iparágaknak az európai versenyképességben, a társadalmi fejlÅ‘désben és a kohézió erÅ‘sítésében játszott szerepe, valamint a tudásalapú társadalom, az innováció és a kultúra összekapcsolásának szinergia-teremtÅ‘ hatása. Éppen ezért 2011 februárjában a témában szakértÅ‘i konferenciára kerül sor, és a kérdés napirendre kerül a kulturális miniszterek márciusi informális találkozóján is. A magyar elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy a tagállamok kijelöljék a kulturális alapú fejlesztési célokat, és megteremtsék a kulturális és kreatív szektorok számára elérhetÅ‘ támogatásokat.

A civil szervezetek és önkéntes munkát végzÅ‘k számára a magyar elnökség az Európai Bizottsággal együttműködve honlapot hozott létre a www.onkentesseg2011.hu címen. Az aktív polgárok lehetÅ‘séget kapnak az európai évhez való csatlakozásra, regisztrálhatják az önkéntesség szellemiségében szervezÅ‘dÅ‘ eseményeiket és programjaikat. Az európai év jegyében az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete is új profillal bÅ‘vül. Új székhelyén, a budapesti Millenáris parkban helyet és infrastruktúrát kínál mindazon szervezeteknek, akik aktivitásukkal az európai közösséget kívánják támogatni.

CulturElle Közhasznú Alapítvány

www.culturelle.hu

 

 

Read Comments (0)
Nürnberg 2011
2011, Mar, Thursday 18:36:28 posted by Stumpf Péter

2011 Nürnberg plakát

 

2011 Nürnberg flyer

Read Comments (0)
Nürnberg 2011
2011, Mar, Monday 10:12:18 posted by Judit Gecső

Die CulturElle Stiftung (Budapest, Ungarn) veranstaltet Anfang Mai nach ihren erfolgreichen Kulturprojekten in Graz, Regensburg und Augsburg (in den Jahren 2009 und 2010) ungarische Kulturtage in Nürnberg. (Siehe das beigefügte Programm.)

Eine der größten Stärken der EU ist ihre kulturelle Vielfalt. Deshalb zählt ihre Unterstützung zu den langfristigen politischen Anliegen in Europa. Hierfür dient das von der Europäischen Kommission regelmäßig bekannt gegebene Kulturprogramm. Aus ähnlichen Erwägungen wurde das Jahr 2008 zum Europäischen Jahr des Dialogs zwischen den Kulturen bestimmt.

Die ungarische Ratspräsidentschaft wird sowohl den europäischen Werten der Gemeinschaft als auch der Bewahrung des unterschiedlichen, von den Mitgliedstaaten repräsentierten, kulturellen Erbes Aufmerksamkeit schenken.

 

Als Schlüsselelement hierfür betrachtet man die aktiven Bürger, das heißt, die Nichtregierungsorganisationen sowie die Freiwilligentätigkeit zu unterstützen.

 

Ungarn setzt sich zum Ziel, die Umstände zu erforschen, die die Mobilität der Künstler und anderer Kulturexperten behindern und ein Informationssystem zu entwickeln, das deren Mobilität fördert.

 

Die CulturElle Stiftung lädt die Bürger der Stadt Nürnberg zu ihren Programmen herzlich ein!

Read Comments (0)
Ungarisches Kulturwochenende
2010, Apr, Wednesday 21:15:02 posted by Stumpf Péter

Ungarisches Kulturwochenende - 21. - 23. Mai 2010 

Programplakát..., Programfüzet...


 

A CulturElle Közhasznú Alapítvány nevében:

 

Dr. GecsÅ‘né Glaser Judit

elnök

 

Dr. GecsÅ‘ Tamás

kurátor

Read Comments (0)
Ungvár_Program_magyar
2010, Apr, Wednesday 21:14:39 posted by Stumpf Péter

A gender szempontok érvényesítése  a Roadmap (2006-10) pontjai alapján – az európai uniós, valamint a magyar tapasztalatok átadása

 

Gender konferencia

 

Ungvár, 2010. április 15.

 

A konferencia moderátora: Fjodor Vasziljevics Apsaj, Ungvár alpolgármestere

 

9:00-10:00 Regisztráció

 

10:00 Megnyitó

 

KöszöntÅ‘t mond:

 

Szerhij Mikolajovics Ratusnyak, Ungvár polgármestere

Dr. Herczog László miniszter, Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Viktor Vasziljevics Macola, a Kárpátontúli Terület Munkaügyi és Szociális Igazgatóságának vezetÅ‘je

10:30-11:30 ElÅ‘adások

Ádámné Dunai Irén fÅ‘osztályvezetÅ‘-helyettes, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, NÅ‘k és Férfiak Társadalmi EsélyegyenlÅ‘sége Osztály:

A családon belüli erÅ‘szak elleni fellépés intézményrendszere Magyarországon

Inna Szabados, a Kárpátontúli Terület „Veszta” NÅ‘szervezetének elnöke:

A társadalmi szervezetek tevékenysége az emberkereskedelem elleni harcban

Dr. Makár Orsolya tanácsos, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, NÅ‘k és Férfiak Társadalmi EsélyegyenlÅ‘sége Osztály:

A Roadmap magyarországi megvalósításának folyamata

11:30-11:45 Kávészünet

11:45-13:30 ElÅ‘adások

Urbán Erika elnök, Sorsunk és JövÅ‘nk Kiemelten Közhasznú Alapítvány:

Családok átmeneti otthonai és krízisellátás Magyarországon

Dr. Végh Viktória tanácsos, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium:

Az emberkereskedelem elleni harc aktuális kérdései Magyarországon

 

Galina Szagacs, a pedagógiai tudományok doktora, akadémikus:

A nÅ‘ lelki ökológiája – Ukrajna fejlÅ‘désének alapja a 3. évezredben

Okszana Guranics, a Kárpátontúli Terület Genderkutató Központjának vezetÅ‘je:

Az esélyegyenlÅ‘ség biztosításának állami mechanizmusa Ukrajnában

13:30-14:30 Ebédszünet

14:30-15:20 ElÅ‘adások

Marianna Kologyij, a Kárpátontúli Terület GenderképzÅ‘ Központjának igazgatója (Ungvári Állami Egyetem):

A gender komponens megjelenítése az oktatás területén Ukrajnában

Oleg Murtazin, az Ungvári Polgármesteri Hivatal Kulturális, Sport-, Család- és Ifjúságügyi Osztályának vezetÅ‘je:

A helyi önkormányzat szerepe a nÅ‘k és férfiak esélyegyenlÅ‘ségi lehetÅ‘ségeinek biztosításában

15:20-15:35 Kávészünet

15:35-16:10 Vita, zárszó  

Read Comments (0)
Uzhgorod 2010
2010, Jan, Sunday 16:20:43 posted by Judit Gecső

The CulturElle Foundation (Budapest, Hungary) intends to organize a gender conference with the participation of 50 persons in Uzhgorod in April 2010 under the title „The implementation of gender aspects on the basis of the ’Roadmap’ (2006-10) ─ presenting the experiences of the European Union and Hungary”. The duration of the conference is one day.

 

The main goal of the conference is to show the different methods which can effectively contribute to the adequate interpretation of equal opportunities and women’s rights in Ukraine. The suggested practice corresponds to the one of the European Union.

 

One of the goals of the conference is to show the results in the field of equal opportunities in Ukraine. Within this topic the participants of the conference would like to show how the notion of ’gender mainstreaming’ has been realized in the politics and economy. Further topics of the conference are:

-          the elimination of violence in the family

-          measures which have been taken to harmonize career and family life.

 

The indirect goal of the conference is to enrich and strengthen the participating countries in the difficult process of the implementation of equal opportunities. The participants would like to show good examples and solutions which could be adopted by the participating countries.

 

The topics of the lectures are the following:

-          the implementation of gender mainstreaming in Ukraine

-          the process of the implementation of the ’Roadmap’ in Hungary

-          the practical questions of equal opportunities in Ukraine ─ from the aspect of the civil sphere

-          the fight against violence in the family and the institutional frames of defending the victims in Hungary

-          the fight against man trade (one of the biggest problems in Ukraine)

-          the questions of the co-operation outside the European Union.

Read Comments (0)
Ungvár 2010
2010, Jan, Sunday 16:19:20 posted by Gecső Judit

 

A Culturelle Közhasznú Alapítvány „A gender szempontok érvényesítése  a Roadmap (2006-10) pontjai alapján – az európai uniós, valamint a magyar tapasztalatok átadása” elnevezéssel 2010 áprilisában Ungváron egy egész napos konferenciát szervez 50 fÅ‘ részvételével.

 

A program keretében egy olyan konferencia kerül megrendezésre, amely hatékonyan járulhat hozzá a különbözÅ‘ gyakorlatok megismeréséhez, korszerű módszerek bemutatásához, valamint a nÅ‘k esélyegyenlÅ‘ségének azonos módon történÅ‘ értelmezéséhez és kezeléséhez az Európai Unió és Ukrajna vonatkozásában.

 

A konferencia céljai közé tartozik az elméleti és gyakorlati tapasztalatok átadása a férfi-nÅ‘i esélyegyenlÅ‘ség terén elért eredmények tükrében. ElsÅ‘dleges cél a férfi-nÅ‘i esélyegyenlÅ‘ség terén Ukrajnában megindult folyamatok bemutatása, valamint a tapasztalatcsere lehetÅ‘ségének megteremtése olyan területeken, mint a nÅ‘k esélyegyenlÅ‘ségének biztosítása a politikában, az államigazgatásban és a gazdaságban. További témakörök: a családon belüli erÅ‘szak felszámolására, valamint a karrier és a családi élet összehangolására tett lépések hatékonyságának lehetséges útjai, és azok eredményessége az egyes országokban.

 

A tapasztalatcsere közvetett célja, hogy a konferencia résztvevÅ‘i a kölcsönös tapasztalatcsere által gazdagodva, országuk sajátosságaira is tekintettel a késÅ‘bbiekben képesek legyenek az esetleg más országokban már bevált minták, megoldások átültetésére és hasznosítására.

 

A konferencián tárgyalandó témák:

- az ukrán helyzet a nÅ‘k és a férfiak esélyegyenlÅ‘ségének megteremtésében;

- a Roadmap magyarországi megvalósításának folyamata;

- az esélyegyenlÅ‘ség gyakorlati kérdései Ukrajnában civil szemmel;

- a családon belüli erÅ‘szak elleni harc és az áldozatvédelem magyar intézményi keretei;

- az emberkereskedelem elleni harc (Ukrajna rendkívül érintett);

- az EU-n kívüli együttműködés kérdései.

 

Read Comments (0)
Flyer Regensburg
2009, Sep, Wednesday 08:33:32 posted by Stumpf Péter

Flyer Regensburg - 2009. Október 16. - 19. 

Programfüzet 1. oldal..., Programfüzet 2. oldal...


 

A CulturElle Közhasznú Alapítvány nevében:

 

Dr. GecsÅ‘né Glaser Judit

elnök

 

Dr. GecsÅ‘ Tamás

kurátor

Read Comments (0)
Podiumdiskussion_Porta Hungarica_Regensburg
2009, Sep, Wednesday 07:31:17 posted by Judit Gecső

Podiumsdiskussion „Porta Hungarica“

 

Der Abbau des Eisernen Vorhangs und dessen Auswirkungen

auf die bürgerliche Umgestaltung der gesellschaftlichen Systeme in Osteuropa

 

 

Moderator: Dr. habil. Zsolt K. Lengyel

 

 

 

 

Dr. habil. Zsuzsa Varga – Universitätsdozentin an der Philosophischen Fakultät der Loránd Eötvös Universität in Budapest

„Wende, Elitenwechsel, Einführung der Marktwirtschaft in Ungarn nach 1989“

 

Dr. habil. Gábor ErdÅ‘dyUniversitätsdozent an der Philosophischen Fakultät der Loránd Eötvös Universität in Budapest

 

„Die Funktion der bürgerlichen Mittelklasse in der systemändernden Strategie von József Antall“

 

Dr. Zoltán Maruzsa − Philosophische Fakultät der Loránd Eötvös Universität in Budapest

„Die ungarische Außenpolitik und der Systemwechsel: von der Besatzung bis zur Perspektive der Integration“

 

 

Prof. Dr. Jürgen Jerger – University of Regensburg, Dept. of Economics and Institute for Eastern European Studies (Director)

„Wirtschaftliche Folgen der Grenzöffnung in Osteuropa“

 

Prof. Dr. Jerzy Mackow − Universität Regensburg, Philosophische Fakultät III − Geschichte, Gesellschaft und Geographie, Institut für Politikwissenschaft, Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft (Mittel- und Osteuropa)

„Am Anfang war Polen… und Ungarn. Erst dann fiel die Mauer.“

 

Prof. Dr. Gerhard Seewann − Universität Pécs, Stiftungsprofessur für Deutsche Geschichte und Kultur im südöstlichen Mitteleuropa

„Der "Westen": Traum und Wirklichkeit am Beispiel der Kulturhauptstadt Pécs“

 

 

 

Read Comments (0)
Komárom_köszönet
2009, Sep, Wednesday 07:29:23 posted by Gecső Judit

Köszönjük minden résztvevőnek és támogatónak, hogy hozzájárultak a 2009. szeptember 26-án Komáromban rendezett Gyermekíró Konferencia és Mesefesztivál sikeréhez.
Köszönet illeti: Berg Judit, Darvasi László, Lackfi János, Lakner Judit, Nógrádi Gábor, Szijj Ferenc írókat.
A Délibáb- Színház kis művészeit.
Zatykó Jánost, Komárom Város polgármesterét.
Az Egmont Hungary Kft., a Bonbonetti, a Tinta Könyvkiadó, a Stamag Ireks, a Komáromi Ipari Park Egyesülés támogatókat.
Rédli Margitot, Komárom Város Önkormányzata sajtó-, és kulturális referensét, Mikolasek Zsófiát, a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára vezetőjét a szervezésben nyújtott nélkülözhetetlen segítségükért.
Az Alma Zenekart, a feledhetetlen hangulatú koncertért, valamint Komárom város polgárait, hogy nagy érdeklődéssel kísérték rendezvényünket.
Dr. Gecsőné Glaser Judit, elnök
Dr. Gecső Tamás, kurátor

Read Comments (0)
Komáromi Gyermekí­ró Konferencia és Mesefesztivál
2009, Sep, Monday 08:05:29 posted by Stumpf Péter

Komáromi Gyermekíró Konferencia és Mesefesztivál

 

2009. Szeptember 26.

 

Programfüzet...Meghívó...


 

A CulturElle Közhasznú Alapítvány nevében:

 

Dr. Gecsőné Glaser Judit

elnök

 

Dr. Gecső Tamás

kurátor

Read Comments (0)
Danke für Graz
2009, Jun, Sunday 10:08:24 posted by Judit Gecső

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
im Namen der CulturElle Stiftung möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Hilfe und Gastfreundschaft recht herzlich bedanken!
 
Sie haben zum Erfolg des Projekts Ungarisches Kulturwochenende in Graz 2009 - GraziElle wesentlich beigetragen.
 
Wir hoffen, dass unsere fruchtbare Zusammenarbeit in den folgenden Jahren fortgesetzt wird.
 
Mit herzlichen Grüssen:
 
Dr. Gecsöne Glaser Judit
Vorsitzende
 
Dr. Thomas Gecsö
Kurator

Read Comments (0)
Köszönet
2009, May, Monday 19:15:34 posted by Gecső Judit

 

 

Köszönetet mondunk minden kedves művésznek, résztvevÅ‘nek, partnerünknek és támogatónknak, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy alapítványunk páratlan sikerrel megrendezhette a Magyar Kulturális Hétvége Grazban 2009 − GraziElle  fesztiválját 2009. május 14. és 17. között Graz városában.

 

Köszönjük!

 

Dr. GecsÅ‘né Glaser Judit,

a CulturElle Közhasznú Alapítvány elnöke

Dr. GecsÅ‘ Tamás,

a CulturElle Közhasznú Alapítvány kurátora

 

Read Comments (0)